Poles Helping Jews
Polacy
ratujący
Żydów
FUNDACJA SPRAWIEDLIWI DLA ŚWIATA · RIGHTEOUS FOR THE WORLD

Więzienny klasztor

Teresa Kręcka (8 l.) mieszkała z rodziną w Orliku k. Chojnic. W miejscowym klasztorze zostali uwięzieni Żydzi. Pewnego dnia, w 1941 roku, w jego pobliżu Tereska pasła gęsi. W porze śniadaniowej wyciągnęła chleb i ujrzała wpatrzone w nią oczy Żydów. Zrozumiała, że są oni głodni i oddała im swój posiłek. Następnym razem, gdy tam była Stanisław Just zza ogrodzenia rzucił w jej stronę kamyczek owinięty liścikiem, w którym napisał adres do jego żony z Warszawy. Mama Tereski napisała do niej list, a gdy przyszła odpowiedź, dziewczynka zaniosła ją Stanisławowi. Był bardzo szczęśliwy, ponieważ okazało się, że kobieta żyje.

Od tego momentu Teresa pomagała więźniom klasztoru. Nosiła im chleb i lekarstwa. Kilka razy została pobita przez opiekunów obiektu. Pomoc trwała całą okupację. O działaniach Tereski wiedziała tylko jej matka. Fakt ten ukrywano nawet przed babcią, taki wówczas panował strach.

Jednego razu, gdy Tereska bawiła się w pobliżu klasztoru, widziała jak Niemcy zakopywali wokół druty. Znaczyło to, że podminowują teren. Tereska szybko zawiadomiła o tym matkę, a ta partyzantów. Gdy Niemiec przyjechał podpalić zasadzkę, kazał uciekać wszystkim bawiącym się w pobliżu dzieciom, myśląc, że będzie wybuch. Jednak partyzanci przecięli druty i dzięki temu wszyscy ocaleli.  Po wojnie Stanisław Just z żoną i córkami odwiedził Teresę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *