Poles Helping Jews
Polacy
ratujący
Żydów
FUNDACJA SPRAWIEDLIWI DLA ŚWIATA · RIGHTEOUS FOR THE WORLD

W pobliżu koszar

foto

Zofia Golec-Różańska

Zofia Golec–Różańska została skierowana do koszar niemieckich w Mokoszynie koło Sandomierza, gdzie w latach 1942/43 pracowała jako pomoc kuchenna. Miała w tym doświadczenie, gdyż przed wojną gotowała dla rodziny Stimów (dentyści, farmaceuci) z Warszawy. Pracę w koszarach podjęła po to, aby uniknąć przymusowych robót w Niemczech.

Zofia mieszkała w domu rodzinnym w sandomierskich „Górach Pieprzowych”. Przy Koszarach, za ogrodzeniem, znajdował się bunkier, w którym byli przetrzymywani Żydzi z Sandomierza. Zofia odkryła ten fakt i dokarmiała ich donosząc resztki jedzenia. Żywność pakowała do wiadra i przykrywała fusami z herbaty, albo obierkami z ziemniaków, a następnie szła wyrzucić śmieci. Kiedy dochodziła do bunkra, wysypywała jedzenie przed otworami okiennymi schronu. Pewnego dnia, tuż przed jednym z takich wyjść, została zatrzymana przez szefa kuchni. Mężczyzna chciał dowiedzieć się, co jest w wiadrze, ale Zofia udawała, że nie rozumie jego pytań. Niemiec uderzył ją w twarz i wysypał w kuchni zawartość wiadra. Mężczyzna nic jej nie zrobił, ale Zofia już więcej nie pojawiła się w pracy. Wróciła do domu i opiekowała się sześciorgiem rodzeństwa. Na jej miejsce do pracy zaczęła przychodzić Maria Warzocha z którą Zofia była spokrewniona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *