Poles Helping Jews
Polacy
ratujący
Żydów
FUNDACJA SPRAWIEDLIWI DLA ŚWIATA · RIGHTEOUS FOR THE WORLD

Tajemniczy głos zza obory

tomalWiktoria Tomal mieszkała wraz z dziećmi: Janem, Stanisławem i Józefą we wsi Nieciecza, k. Żabna. Pewnego dnia, będąc w oborze, usłyszała głos: „Tomulku, Tomulku”. To Rachela Kohane z synem Eliaszem prosiła o ratunek.

Żydzi byli głodni i nie mieli gdzie pójść, ponieważ nikt nie chciał ich przyjąć. Cała rodzina była umieszczona w getcie w Żabnie. Cierpieli tam straszny głód. Najmłodsza córka Racheli zmarła z głodu, drugiego syna i córkę wywieziono do obozu, tam zginęli. Eliasz właśnie uciekł z pociągu, który wywoził Żydów z getta do obozu w Oświęcimiu lub Bełżcu. Rachela uniknęła wywózki, ponieważ tego dnia wymknęła się z getta po żywność. Z synem spotkali się na polach w Niecieczy i szukali pomocy u znajomych Polaków. Wiktoria, w porozumieniu z synem Janem, zgodziła się pomóc. Jan i Eliasz przyjaźnili się jeszcze przed okupacją. Janek przygotował im kryjówkę w stodole, zanosił tam posiłki.

Jednego razu Rachela wyszła późno wieczorem z kryjówki na spacer, by zaczerpnąć trochę świeżego powietrza i rozprostować nogi. Ktoś ją śledził i doniósł policji, że widział Żydówkę w okolicy trzech, czterech domów od domostwa Tomalów. Policja zarządziła rewizję w tych domach. Jan Tomal został zaproszony do ekipy pomagającej przy rewizji. Sołtys wsi, który także należał do tej ekipy, powiedział Niemcom w ich ojczystym języku, że możliwe, iż gdzieś są Żydzi, ale nie u Tomalów bo mają tam słomę. Niemcy uwierzyli i ruszyli do kolejnych domów. Jan wyjątkowo starannie pomagał szukać Żydów, ponieważ wiedział, że nie znajdzie ich w innych domach. Janek z sołtysem skutecznie odciągnęli uwagę Niemców od domu Tomalów. Ponieważ niebezpiecznie było ukrywać się w jednym miejscu, Żydzi, gdy było ciepło chowali się w kryjówce na brzegu Dunajca, a gdy było zimno w domu u Tomalów.

Dzięki pomocy całej rodziny, Rachela i Eliasz bezpiecznie przeżyli ciężki okres okupacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *