Poles Helping Jews
Polacy
ratujący
Żydów
FUNDACJA SPRAWIEDLIWI DLA ŚWIATA · RIGHTEOUS FOR THE WORLD

Stefan

Stefan Szczuka mieszkał z rodziną w miejscowości Pleśniki. Podczas wywózki mężczyzn z wioski do obozów w Niemczech, uciekł do Essen. Znał dobrze niemiecki i znalazł tam sobie pracę w jednej z fabryk. Zawsze na Boże Narodzenie dostawał przepustkę. Przywoził wówczas młode kobiety do pracy. Podczas tych przepustek szwagier Stefana – Nicpoń – wyrabiał dokumenty dla 16-20 letnich Żydówek. Następnie Stefan wywoził je jako Polki do pracy. I tak przez okres 1941-44 Szczuka raz do roku ratował 10 młodych kobiet pochodzenia żydowskiego, wywożąc je do pracy w Essen. Zawsze jak wyjeżdżał, jego żona z dziećmi leżeli w domu krzyżem i modlili się o ich bezpieczną podróż.

Po wojnie do Stefana zgłosił się brat jednej z wywiezionych Żydówek, by podziękować za ocalenie swojej siostry.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *