Poles Helping Jews
Polacy
ratujący
Żydów
FUNDACJA SPRAWIEDLIWI DLA ŚWIATA · RIGHTEOUS FOR THE WORLD

Pusta kryjówka

Aleksandra Skłodowska (z d. Świerżewska) mieszkała razem ze swoją córką Apolonią, synem Hieronimem, jego żoną Amelią i dziećmi: Leonardem, Ireną, Natalią, Cecylią, Włodzimierzem w Skłodach Piotrkowicach, gm. Zaręby Kościelne. W czasie okupacji ukrywali i żywili osoby narodowości żydowskiej.

Niestety Niemcy dowiedzieli się o pomocy świadczonej Żydom. Dnia 20 stycznia 1944 r. do gospodarstwa Skłodowskich przyjechali żandarmi z Andrzejewa, Jasienicy i Zaręb Kościelnych i zaczęli pytać o Żydów. Hieronim zaprzeczył temu, aby w gospodarstwie byli jacyś Żydzi, dlatego Niemcy rozkazali rolnikom ze wsi Świerże Kończany wynosić zboże ze stodoły, w wyniku czego odkryli pustą kryjówkę i na podstawie tego oskarżyli Skłodowskich o ukrywanie Żydów. Zaprowadzili Hieronima za stodołę i tam rozstrzelali. Żandarmi zamordowali również jego obłożnie chorą matkę Aleksandrę. Ich ciała mieszkańcy wsi pochowali na polu przy drodze w pobliżu gospodarstwa.
Apolonię i Amelię z dziećmi aresztowano i zabrano na furmankę. Przez tydzień siedzieli najpierw w więzieniu w Zarębach Kościelnych, a potem w Jasienicy. Po zwolnieniu zamieszkali u rodziny w Skłodach Średnich.

Po wojnie zwłoki Hieronima i Aleksandry zostały przeniesione na cmentarz w Zarębach Kościelnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *