Poles Helping Jews
Polacy
ratujący
Żydów
FUNDACJA SPRAWIEDLIWI DLA ŚWIATA · RIGHTEOUS FOR THE WORLD

Ocalona z getta warszawskiego

Ks. Zygmunt Siedlecki urodził się 31 marca 1887 r., a święcenia prezbiteratu przyjął w 1916 r. W latach 1934-1946 był proboszczem w parafii pw. Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Wcześniej, od 1925 r., był proboszczem i budowniczym pierwszego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnej (pow. legionowski).

W czasie II wojny światowej jego znajoma z wcześniejszej parafii skierowała do niego Żydówkę – Zofię Pilichowską. Zofia razem z rodziną uciekła z getta warszawskiego dzięki pomocy ks. Seweryna Popławskiego, który zaopatrzył ich w fałszywe metryki. Później zamieszkała w Henrykowie pod Warszawą. Kiedy już nie mogła tam dłużej pozostać, udało się jej przy pomocy znajomego o nazwisku Heininger znaleźć schronienie u państwa Kosińskich zamieszkałych w Bukowie (obecnie osiedle warszawskie na Białołęce). Nie była ona jedyną osobą, której Kosińscy udzielali pomocy. Przez miesiąc ukrywała się u nich także inna Żydówka – piętnastoletnia dziewczyna. Dużą odwagą wykazali się organizując pomoc żywnościową dla jeńców, w miejscowym obozie pracy. Pilichowska zapamiętała, że w czasie kiedy była u swoich opiekunów, w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Później wróciła do swojej rodziny do Henrykowa. Tam pomagała sprzedawać bilety na kolejkę dojazdową do Warszawy. Pewien człowiek jednak zaczął zwracać na nią uwagę i ponownie musiała zmienić miejsce zamieszkania. Ks. Siedlecki skierował wtedy Zofię do Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Siostry posiadały swój klasztor również w Nowym Mieście nad Pilicą. Ksiądz Zygmunt przedstawił ją „jako bardzo pobożną młodą osobę, która czuje powołanie do służby Bożej”. Zofia została wysłana do domu macierzystego Zgromadzenia w Mariówce niedaleko Przysuchy, gdzie mieszkała w nowicjacie do końca wojny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *