Poles Helping Jews
Polacy
ratujący
Żydów
FUNDACJA SPRAWIEDLIWI DLA ŚWIATA · RIGHTEOUS FOR THE WORLD

Młynarz

Janina Socka mieszkała z mężem i dwójką małych dzieci w miejscowości Turek. Jej mieszkanie znajdowało się w sąsiedztwie getta. Przez deseczkę w drwalniku, którą można było otworzyć, wrzucała tam jedzenie. W 1942 roku, gdy jej mąż był na wojnie, podczas likwidacji getta właśnie przez tę deseczkę do drwalnika dostał się Idek Taube, jej znajomy Żyd. W nocy Janina przyprowadziła go do mieszkania i ukryła w piwnicy pod kuchnią. Ukrywanie go w mieszkaniu było zbyt niebezpieczne, ponieważ mieszkali tam także Niemcy, a Idek był poszukiwany jako uciekinier z getta. W tej sytuacji Janina zwróciła się o pomoc do zaprzyjaźnionej Niemki Westanowej, właścicielki piekarni. Kobiety postanowiły go przebrać za młynarza i tak, z grupą pracowników piekarni, którzy jechali do Uniejowa po mąkę, Idek wyjechał z Turka. Dostał się w ten sposób do Łodzi, gdzie przez dłuższy czas się ukrywał. Potem trafił do obozu, udało mu się przeżyć. Po wojnie przyjechał do rodziny Sockich i przez jakiś czas u nich mieszkał, następnie udał się do Kalisza, skąd przedostał się do Francji. Tam ożenił się z Francuzką żydowskiego pochodzenia, wówczas kontakt się urwał.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *