Poles Helping Jews
Polacy
ratujący
Żydów
FUNDACJA SPRAWIEDLIWI DLA ŚWIATA · RIGHTEOUS FOR THE WORLD

Lipińscy

Mieszkańcy wsi Konopki Błonie k. Radziłowa doskonale rozumieli trudne położenie Żydów z okolicy. Bolesław Rogowski z żoną Kazimierą i krewnym Henrykiem Rogowskim, Ludwik Mikucki, Bolesław Zawadzki, Ksawery Klimaszewski oraz ks. Aleksander Dołęgowski, a także wiele innych osób, zaangażowali się w pomoc prześladowanym sąsiadom.

Dzięki ich zaangażowaniu, okrutnej śmierci uniknęła rodzina Essenberg ukrywająca się w ziemiance pod jabłonią. Również 4 osoby z rodziny Finkelsztein mogły liczyć na wsparcie. Przetrwali wojnę jako Lipińscy. Fałszywe dokumenty na to nazwisko wystawiono dzięki pomocy ks. Aleksandra Dołęgowskiego, który pełnił funkcję proboszcza w Radziłowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *